Category Archives: Sự Kiện

NIRG tài trợ chuyến tham quan dự án ‘số 1 phố Wall’ tại New York cho nhà đầu tư EB-5

The LEADER Công ty TNHH New England Investment Resource Group (NIRG) sẽ tổ chức cho những nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 được tham gia chuyến tham quan dự án kéo dài 5 ngày trong tháng 6 và tháng 7/2018 với mức tài trợ chi phí là 5.000 USD. […]

Gọi ngay