KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ HOA KỲ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực
(du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Kiểm tra thông tin I-94 gần nhất

Liên hệ Cục Di Trú

Liên lạc trung tâm thị thực quốc gia (NVC)

Gia hạn lưu trú hoặc chuyển đổi tình trạng tại Mỹ

Đăng ký phỏng vấn lãnh sự

Cập nhật lịch hẹn phỏng vấn định cư

Kiểm tra tình trạng hồ sơ, khiếu nại

Bổ sung thêm thành viên gia đình trong hồ sơ lãnh sự quán

Gửi thông báo đến lãnh sự quán nếu chưa nhận được bộ chứng từ

Liên lạc lãnh sự quán cho trường hợp con quá tuổi theo đạo luật CSPA

Thống kê thời gian thụ lý hồ sơ tại Cục di trú USCI

Thống kê hồ sơ di trú

Thống kê thời gian chờ hẹn phỏng vấn thị thực không định cư Hoa Kỳ