Điều kiện visa L1:

 • L-1 visa là loại visa được sử dụng để vào Hoa Kỳ với mục đích làm việc. Đây là loại visa không định cư, và có thời hạn tối đa từ 5 đến 7 năm.
 • L-1 visa dành cho các đối tượng:
  1. Sở hữu một phần hoặc toàn bộ công ty với vị trí quản lý, điều hành hoặc
  2. Sử dụng kiến thức chuyên ngành (*)

tại công ty có trụ sở ở cả Việt Nam (ngoài Hoa Kỳ) và Hoa Kỳ, hoặc tại một công ty ở Việt Nam và vận hành một công ty khác tại Hoa Kỳ với điều kiện chủ sở hữu công ty này ít nhất 51%.

Quyền lợi của visa L1:

 • Vợ hoặc chồng của đương đơn có visa L-1 được phép làm việc tại Hoa Kỳ (bằng cách xin một visa L-2)
 • Các con dưới 21 tuổi còn độc thân được học miễn phí tại các trường công của Mỹ như dân bản xứ.
 • Visa L-1 có thể được sử dụng hợp pháp như là một bước quan trọng để có thẻ xanh.
 • Thường trú nhân (thẻ xanh): Người có visa L-1 làm việc sau một năm tại công ty đủ điều kiện tại Hoa Kỳ có thể được công ty này bảo lãnh để trở thành thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh). Việc trở thành thường trú nhân (có thẻ xanh) không chỉ đương đơn, mà còn bao gồm vợ/chồng và tất cả các con ruột và con riêng chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi.

Thời gian xét duyệt visa L-1: nhanh

 • 3-6 tháng hoặc,
 • 14 ngày làm việc, nếu đóng phí xử lý nhanh chứng từ USD 1,410
(*) Đối tượng này phải làm việc cho trụ sở công ty tại Việt nam ít nhất một năm liên tục trước thời điểm xin visa L-1