NIRG – Tư vấn đầu tư định cư Mỹ dự án EB-5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Alpha Tower, 151 Nguyen Dinh Chieu St.
10/F, Ward6, Dist 3, HCM

Hotline: 028 73 081 082

Email: Investment@nirg.vn