-1. Được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn cho cả gia đình (bao gồm cả vợ,chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi).