1. Được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn cho cả gia đình (bao gồm cả vợ,chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi).

2. Thời gian xét duyệt nhanh: So với chương trình đoàn tụ gia đình, thuận lợi lớn nhất của chương trình EB-5 là thời gian xét duyệt nhanh, chỉ mất từ 18-24 tháng để nhận được thẻ thường trú nhân cho cả gia đình (Thẻ Xanh có điều kiện).

3. Không yêu cầu khả năng tiếng Anh, kinh nghiệm kinh doanh, trình độ học vấn.

4. Không yêu cầu tiến hành kinh doanh: Nhà đầu tư không cần kinh doanh để duy trì quyền thường trú nhân.

5. Học miễn phí tại hệ thống trường công lập: trẻ em được học miễn phí tại hệ thống trường công miễn phí cho đến bậc trung học. Phí đại học chỉ bằng 1/4 du học sinh.

6. Ra vào USA không cần Visa: nhà đầu tư không cần phải xin visa khi ra vào USA kể từ khi nhận được Thẻ xanh có điều kiện.

7. Bảo lãnh gia đình: nhà đầu tư có thể bảo lãnh gia đình sang USA đoàn tụ ngay khi có Thẻ Xanh.

8. Duy trì 2 quốc tịch: luật quốc tịch Việt Nam và USA đều cho phép, bạn có thể đi về giữa hai nước bất cứ lúc nào.

9. Nâng cao lợi thế kinh doanh: cơ hội kinh doanh sẽ rộng mở và được nâng tầm quốc tế khi bạn đã tiếp cận được với thị trường lớn nhất thế giới.