Với đội ngũ các chuyên gia có nhiều năm sống và làm việc tại Mỹ sẽ giúp gia đình nhà đầu tư sớm ổn định cuộc sống tại Mỹ, định hướng và phát triển kinh doanh, nghề nghiệp tại Mỹ.  Tư vấn gia đình nhà đầu tư hòa nhập cuộc sống Mỹ nhanh chóng như: trường học cho con cái; bảo hiểm ý tế và sức khỏe; thi bằng lái và mua xe; và các vấn đề hội nhập khác.