Một trong mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư EB-5 là việc sắp xếp tài chính và thuế, khi chính thức định cư tại Mỹ. Đối tác uy tín chuyên về luật thuế tại Mỹ của NIRG- công ty Certified Public Accountant (CPA) sẽ giúp Nhà đầu tư hiểu rõ và hạn chế tối đa mức thuế phải đóng từ thu nhập cá nhân, tài sản, cho, tặng, thừa kế, lợi nhuận doanh nghiệp. Đối tác của chúng tôi sẽ hoạch định kế hoạch thuế chi tiết dài hạn trên hồ sơ tài sản của từng trường hợp.