NIRG tự hào là công ty có nhiều chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và Mỹ, trong lĩnh vực Đầu tư-Tài chính, luật di trú Hoa Kỳ. Chúng tôi không chỉ dừng ở việc giúp các nhà đầu tư chọn Dự án đầu tư EB5 có khả năng hoàn vốn tốt nhất tại Mỹ, mà còn tư vấn các thủ tục chứng minh khả năng tài chính, và các vấn đề liên quan đến việc đầu tư và hoàn tất hồ sơ di trú, để được Sở Di trú Hoa Kỳ chấp thuận.

NIRG với đội ngũ các chuyên gia đang sinh sống và hoạt động tại Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư và gia đình hội nhập thành công vào cuộc sống mới, như học tập cho con cái, cơ hội kinh doanh thuận lợi, và ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ.